Metrikai Lietuvos bažnyčiose

Varnių dekanato bažnyčių suskaitmenintų knygų kopijos (1865–1938), LVIA, F. 669, Ap. 11

BAŽNYČIOS:
Janapolė (gimimai 1865--1915; santuokos 1865--1938; mirimai 1865--1938);
Kaunatava (gimimai 1865--1867, 1885--1892; mirimai 1865--1867, 1885--1892, 1924--1938):
Kolainiai (mirimai 1924);
Lauko Soda (gimimai 1865--1914; mirimai 1865--1914, 1920--1923);
Laukuva (gimimai 1865--1915; santuokos 1865--1923; mirimai 1865--1923);
Luokė (gimimai 1865--1915; santuokos 1865--1938; mirimai 1865--1938);
Medingėnai (gimimai 1865--1915; santuokos 1914--1923; mirimai 1865--1923);
Naujieji Varniai (gimimai 1865--1915; santuokos 1865--1938; mirimai 1865--1938);
Pavandenė (gimimai 1865--1915; santuokos 1865--1938; mirimai 1865--1938);
Požerė (gimimai 1865--1915; mirimai 1865--1923);
Senieji Varniai (gimimai 1867--1915; santuokos 1867--1938; mirimai 1867--1938);
Tverai (gimimai 1865--1915; santuokos 1865--1938; mirimai 1865--1938);
Ubiškė (gimimai 1865--1915; santuokos 1909--1938; mirimai 1865--1938);
Upyna (gimimai 1865--1915; santuokos 1924--1938; mirimai 1865--1938);
Užventis (gimimai 1865--1915; santuokos 1865--1938; mirimai 1865--1938);
Viekšnaliai (gimimai 1911-1915; santuokos 1912--1938; mirimai 1911--1938);
Žarėnai (gimimai 1865--1915; santuokos 1865--1923; mirimai 1865--1923).
Publikuoja viešoji įstaiga „Genčių genealogija“. Šaltinis: Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

SVETUR

Čikagos bažnyčios

Amerikos lietuvių leidinio „Draugas“ archyvas 1909-2007 m.
Publikuojami santuokos ir mirčių nekrologai.

Bažnytiniai dokumentai Lietuvoje - vikipedia

Bažnyčių archyvai Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje

Ieva Šenavičienė "Dvasininkija ir lietuvybė" (nuo 271 psl. Žemaičių seminarijos auklėtinių sąrašas 1845-1869 m.)

Integrali administracinių paslaugų sistema

Klaipėdos krašto liuteronų metrikų knygos Berlyno archyvuose

Lenkijos metrikų knygos

Linkuvos bažnyčios metrikų knygos
Mokslų akademijos bibliotekoje

Telšių (Žemaičių) vyskupijos Romos katalikų bažnyčios

Vilniaus vyskupijai priklausę dekanatai 1744 m. , parapijos, gyvenvietės.

Image
Image
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau