Turinys:

1-37  psl.   1826 m.
38  psl.  tuščias
39-82  psl.   1827 m.
83-131  psl.   1828 m.
132-146   tušti  puslapiai
147  psl.   1828 m.  gimimų  alfabetinė  rodyklė  „A“-„C“
148  psl.   tuščias
149  psl.   1828 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „C“-„J“
150  psl.  tuščias
151  psl.   1828 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „J“-„K“
152  psl.  tuščias
153  psl.   1828 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „K“-„M“
154  psl.  tuščias
155  psl.   1828 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „M“-„O“
156  psl.  tuščias
157  psl.   1828 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „P“-„S“
158  psl.  tuščias
159  psl.   1828 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „S“-„W“
160  psl.  tuščias
161  psl.   1828 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „Z“-„Ž“
162-164  psl.  tušti
165  psl.   1827 m.  gimimų  alfab.  rodyklė  „A“-„B“
166  psl.  tuščias
167-169  psl.   1827 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „C“-„K‘
170  psl.  tuščias
171-173  psl.   1827 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „L“-‚P“
174  psl.  tuščias
175  psl.   1827 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „R“-„S“
176  psl.  tuščias
177  psl.   1827 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „S“-„Ž“
178-180  psl.  tušti
181  psl.   1826 m.  gimimų  alfab.  rodyklė  „A“-„G‘
182  psl.  tuščias
183  psl.   1826 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „J“-„K“
184  psl.  tuščias
185  psl.   1826 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „M“-„P‘
186  psl.  tuščias
187  psl.   1826 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „P“-„S‘
188  psl.  tuščias
189  psl.   1826 m.  alfab.  rodyklės  tęsinys  „T“-„Ž‘
190,  191  psl.  tušti
192  psl.  pabaiga.