Telšių vyskupijos parapijos lenkiškai - lietuviškai

 

Galbūt žodynėlis su Jūsų ir mūsų pagalba ateity išaugs į didesnį. Rašyti ir siūlyti

Lenkiškai (paraffia) Rusiškai (волость) Lietuviškai (parapija) Dekanatas
       
Dorbianska   Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija Palangos
Ginteliska   Gintališkių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija Žemaičių Kalvarijos
Gorzdowska   Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapija Gargždų
Janopolska   Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo parapija Telšių
Kalwaryyska   Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika  
Kontowska   Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija Žemaičių Kalvarijos
Korcianska   Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Kuršėnų parapija
Šiaulių vyskupija
Kretyngowska   Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija Palangos
Laukowska   Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija Šilalės
Luknicka   Luokės Visų Šventųjų parapija Telšių
Masiadska   Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo parapija Skuodo
Olsiadska   Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija Žemaičių Kalvarijos
Plotelska   Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija Žemaičių Kalvarijos
Salantewska   Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija Palangos
Siadska   Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija - Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia Mažeikių
Szkudska   Skuodo Švč. Trejybės parapija Skuodo
Telszewska   Telšių katedra ir Šv. Antano Paduviečio parapija,
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija (Telšių mažoji)
Telšių
  Пограмонцы Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija Tauragės
Pikielska   Pikelių Švč. Trejybės parapija Mažeikių
Plungienska   Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija Žemaičių Kalvarijos
Palongowska   Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija Palangos
Powondenska   Povandenės Šv. Onos parapija Telšių
Tyrkszlewska   Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapija Mažeikių
Twerska   Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija Žemaičių Kalvarijos
Vornienska   Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija (ir buvusi katedra) – Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia Telšių
Zoranska   Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo parapija Telšių
Žemelanska   Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija Mažeikių
       

 


blue

Vardai kalendoriuose

Kalendoriuose skelbti tautinius vardus pradėta tik nuo XX a. antrojo dešimtmečio vidurio, bet dalis jų dažnai būdavo pateikiami iškraipytų. Pirmąjį didesnį (daugiau kaip 200) senųjų lietuviškų ir prūsiškų vardų sąrašą 1933m. paskelbė ,,Gimtoji kalba“; čia vardai surinkti iš istorijos šaltinių, transponuoti į bendrinę kalbą, sukirčiuoti, prūsų vardai sulietuvinti. Nuo tol senųjų baltiškųjų vardų imta vartoti vis daugiau. Dar daugiau senųjų lietuviškų vardų paskelbta vėlesniuose rekomendaciniuose sąrašuose. Paskutiniame ,,Civilinių apeigų“ leidime (1979) jų įdėta – ir vyriškų, ir moteriškų formų – apie 2500.
Daugiau

Vardų etimologija

Senieji lietuviški vardai. XIII-XV amžiais, kaip liudija rašytiniai istorijos šaltiniai , ir iki tol, priešistoriniais laikais, visos baltų gentys ( lietuviai, latviai, prūsai, jotvingiai, kuršiai , žiemgaliai, sėniai), kaip ir kitos indoeuropiečių tautos, turėjovienanarį įvardijimą – žmonės vadinosi vien vardais.

Tie baltų vardai darybos būdai ir net žodžių, iš kurių jie buvo pasidaromi, reikšmėsmis panašūs į kitų indoeuropiečių ( slavų, germanų, keltų, ilyrų, graikų, hetitų, senovės indų, senovės iranėnų) vardus..
Daugiau

Image

Metrikai

Katalikų bažnyčios parapijoje pildyta knyga su įrašais apie gimimo, krikšto, santuokos ar mirties liudijimus. Europoje, siekiant neleisti sudaryti neteisėtas giminystės santuokas, viduramžiais pradėta epizodiškai vesti asmenų krikšto sąrašus. Įrašų metrikų knygose tvarką 1563 m. nustatė Visuotinis Tridento susirinkimas.

Pagal
Image

Liudijimai

Jau XVI a. kai kuriose valstybėse pradėti rašyti ir mirties liudijimai. Įrašuose buvo nurodoma: asmens gimimo, krikšto, santuokos ar mirties data, vardas, pavardė, gimimo vieta, santuokos liudijimuose – susituokiančių asmenų civilinis statusas, jų amžius ir parašai, taip pat ir liudytojų parašai, mirties liudijimuose – mirusiojo amžius ir palaidojimo data bei
vieta.

daugiau
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau

Vardų žinynas

Ar žinote, kad… populiariausi Lietuvoje bibliniai vardai yra iš Naujojo Testamento: Jonas ~ 45, Ona ~ 35 (dar Ana ~ 10), Tomas – 28, Marija – 21, Petras ~ 20, Saulius ~ 19, Lukas ~ 15, Ieva ~ 14, (dar Eva ~ 2), Rūta 14., (dar Ruta – 46), Paulius – 13 tūkstančių.