Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
           
Račiai Seda Mažeikių Ruzga Jurgis 1919-1939  
Račkiškis Ariogala Raseinių Daugirdienė Olga 1919-1939  
Radai Kuršėnai Šiaulių Kordzikauskienė Rachelė 1919-1939  
Radai Panevįžys Panevėžio Švoinickienė Franciška 1919-1939  
Radkūnai Rokiškis Rokiškio Komarovskis Petras 1919-1939  
Rados     Bohuševičius 1919-1939  
Radvilaičiai (Podvoiskio k,) Beržėnų pav.   Buivydas***** 1526 paliko sūnums Radvilai ir Danylai Buivydovičiams (Radvilavičių giminė kilusi iš Buivydo)
Radviliškis Radviliškis Šiaulių Starickis M. 1919-1939  
Radvyčiai Kvėdarna Tauragės Volteris Polenta Stanislovas 1919-1939  
Radziejeviškis Alytus Alytaus Vasiliauskas henrikas 1919-1939  
Raguvėlė Anykščių raj. Utenos Ignotas Komaras 18 a. minimas dvaras
      Juozas Komaras 19 a.I p. pastatyti dvaro rūmai, svirnai
Raguvėlė Raguva Panevėžio Konstantinas Komaras (1864-1940) 1919-1939  
      mokykla sovietmečiu  
      Alina Komaraitė Rimševičienė 1992  
Rainiai Telšiai Telšių Kaminskis Juozas 1919-1939  
Rakatanskas   Alytaus Juozapas Chodykinas***** 1858 gimė
Ramėnai Kėdainių   Natalija Mackūnaitė***** 1935 gimė
Rakuva (Rakava) Raseiniai Raseinių Pžeciševskis Sčesnas 1919-1939  
Rapšėnai Taujėnai Ukmergės Zaborskis Vytautas 1919-1939  
Ratautai Vepriai Ukmergės Šimkauskas Konstantinas 1919-1939  
Raubiai   Šiaulių Jagminas 1919-1939  
Raudonasis Pamūšis Linkuva Šiaulių Kerei-Quatsche 1919-1939  
Raudondvaris Kauno raj. Kauno Žygimantas Augustas 1549 padovanojo savo žmonai Barborai Radvilaitei
      Radvilos nuo 1549  
      V. Dziavalauskis, Kauno pakamaris 1615 pastatė rūmus
      J. Radvila 1652 pirko
      Vorlovskiai 1662  
      Zabielos 18 a. II pusė  
      grafai Tiškevičiai nuo 19 a. pr. iki 1914 m.  
      gr. Benediktas Tiškevičius 1832-1840, 1855 atstatė ir rekonstravo rūmus
Raudondvaris Radviliškio raj. Šiaulių baronai fon Ropai 1789 nusipirko
      Otas von Ropas 1840 pastatė rūmus
        2005 privatizuotas, apdegė
Raudondvaris (Puzinai) šalia Vilniaus Molėtų plento Vilniaus raj. Vilniaus Senkievičiai 18 a.  iki 1940 m. minimi Puzinai
        1764 pastatytas lobynas, 1820 m. pristatyti du aukštai
      Gulbinų tarybinis ūkio centras    
Raudondvaris (4 km nuo Nemenčinės Pabradės link)     Ignotas Masalskis iki 18 a. pab.  
      Ignotas Parčevskis iki 1940 m. gavo iš Jekaterinos II
        1852-1856 fundavo bažnyčios statybą, 19 a. vid. pasistatė rūmus
      Aleksandras, Ignoto s. ir Antonas, netikras sūnus   įsteigė spirito ir alaus daryklą
      Vilniaus aludariai, tarybinis ūkis po 1945 m.  
Raudonės pilis
(Žožekastras)
Jurbarko raj. Tauragės Karališkasis dvaras iki 16 a.  
      Krišpinas Kiršenšteinas   nuomojo miškus
      Jeronimas Kiršenšteinas, Krišpino  sūnus apie 1600 pastatė rūmus
      Krišpino Kiršenšteino vaikaitis 1676 rekonstravo rūmus
      Olendskiai 18 a.  
      Platonas Zubovas 1810 pirko, rekonstravo vidų
        1822 gaisras, mirė P.Zubovas, - pilis stovėjo apleista 30 metų
      Sofija fon Pierch, Platono duktė 1856 atnaujino pilį
      Sofijos duktė   paveldėjo pilį, ištekėjo už Vakselio
      Juozas de faria e Castro (Žoze Karlas de Faria e Kastro) iki 1940 vedė Sofiją, Sofijos anūkę.
          1936 m. malūnas už savininko skolas atiteko ekonomui Jurkštui, 2008 m. - privati nuosavybė
        II pas. karo metais sugriauta, subombarduotas bokštas
      mokykla 1965 restauruota, atstatytas bokštas
Rekečiai Mažeikių Telšių Wawzynikas Kubeckas 1794 už nuopelnus valstybei gavo iš kar. Stanislovo Augusto*****
Renavas (Gaurės, Gaureliai) Mažeikių raj. Telšių   16 a.  
Gaurė     Karlas Johanas Ernstas Renė (Rönne) 17 a. vedė Eleną Bilevičiūtę (žemių paveldėtoja)
      Antonijus Rene (1794-1869) 1815-1830 suformavo dvaro sodybą, vedė Otiliją Gorskytę, palikuonių neturėjo
      Eugenijus Rene (1830-1895), brolio sūnus    
      gr. Marijus Feliksas Melžinskis (1871-1910), sesers sūnus iki 1940  
      Stanislava, F.Melžinskio našlė, ir jos duktė Marija Zdziechovska   paskutinės valdytojos
      kolūkio kontora, biblioteka po 1945 m.  
      Mažeikių muziejaus filialas (2008) restauruoti
Renava Seda Mažeikių Burba Julius, Mielžynskienė Stanislava 1919-1939  
Repšėnai   Ukmergės Butleris 1919-1939  
Retynė Seda Mažeikių Magnus Konstantas 1919-1939  
Rėkyva Šiauliai Šiaulių Karpis Felicijonas, Hofer A. 1919-1939  

Ribiškės ***
(Lukėnai, Grybiškės)

 

 

 

Vilniaus

 

 

 

Tomas Bildžiukevičius, miesto vaitas

grafai Potockiai

15 a.

1621

 

minima istor. šaltiniuose, iki 17 a. vadinama Lukėnais

nusipirko

 

Rietavas Rietavo sav. Telšių Sapiegos 1588 valdė
      Masalskiai    
      Kiškos    
      Radvilos    
      Sapiegos    
      Konarskiai    
      Tiškevičiai    
      Tadas Oginskis
1763  / 
1773
Keli šaltiniai:
gavo kaip žmonos kraitį /
Lietuvos lenkijos Seimas perdavė
      Ksaveras, Kleopas Oginskis 1765  
      Platonas Zubovas   gavo iš Jekaterinos II
      Mykolas Kleopas Oginskis (1765-1833), brolio Tado vaikas 1812 pavedė valdyti sūnui
      Irenėjus Oginskis< M.K. sūnus 1835 atgijo dvaras, perstatė rūmus, užveisė parką, įkūrė žvėryną, 1853 pradėjo naujos bažnyčios statybą
      Bogdanas ir Mykolas Oginskiai,  Irenėjaus sūnūs    
      Mykolas Oginskis 1873 pirko Plungės dvarą, Rietavą paliko Bogdanui
      Bogdanas Oginskis 1872 įsteigė muzikos mokyklą
Ringuvėnai Kuršėnai Šiaulių Komaras Motiejus, Burbaitė Emilija 1919-1939  
Rinkšeliai     Jurgis Bilevičius (Žemaičių žemės teisėjas), Vižichovičiai 1774 m., XVII a. rėmė reformacinį sąjūdį
Rinkšelių Pažiobrio dv.     Povilas  Rinkšelevskis 1666.03.12.  
Rinovališkiai     Butkevičius 1919-1939  
Rodomislis*     Aleksa Jasinskas iki 1940  
Rogaliai Kutšėnai Šiaulių Matusevičiai Klemensas ir Vladislovas 1919-1939  
Roglaičiai     Stanislovas Dackevičius /
Karolina Heyking Šnabavičienė, Ignas Šnabavičius
1710.05.18. /
1863
 
Rokantiškės **   Vilniaus Jurgis Radvila 1528-1530 manoma, kad 12-13 a. buvo pilių prikalusiusių Alšėnų kunigaikščių protėviams.
    Povilas Alšėniškis - karalienei Bonai 1530 statyta pilis Alšėnų kuigaikščių. Vilniaus vyskupas P.A. perdavė kar. Bonai
    Goštautai 1795 Užfiksuotas pavadinimas Rakancizski, minimas dvaras-karališka valda
    Pacai 17 a. II p 1655 m. sugriauta kare su Rusija
    Puslovskiai (Rusijos dvar.), 1798 kaimas ir dvaras
Rokiškis Rokiškio raj. Panevėžio Krošinskiai 1499 Žygimantas Senasis padovanojo
      Juozapas Krošinskis 1715 atidavė d. už skolas Kupiškio seniūnui Jonui Tyzenhauzui...
      Tyzenhauzai nuo 1715  
      Ignotas Tyzenhauzas 1801 atgaivino dvarą, pertvarkė miestelį, pasistatė naują rezidenciją
      Konstatinas Tyzenhauzas, Ignoto s. (1785-1853), Napoleono kariuomenės pulkininkas   surinkęs gamtos eksponatų, dalį padovanojo Vilniaus universitetui
      Reinoldas Tyzenhayzas, Konstantino s. (1830-1880) 1868 pradėjp perstatyti sudegusią bažnyčią
      Aleksandras Pšezdzieckis ir žmona Marija Tyzenhauzaitė   Marija Tyzenhauzaitė, Reinoldo sesuo (1827-1890) ištekėjo už Aleksandro Pšezdzieckio, 1885 m. baigė bažnyčios statybą
      Jonas Pšezdzieckis (1877-1944), Marijos vaikaitis 1905 rekonstravo rūmus
        19 a. II p. Marijos Tyzenhauzaitės pastangomis įsteigta muzikos mokykla ir orkestras
      Kraštotyros muziejus 1940 po 1945 m. restauruoti
Rokoniai (Rukoniai)     Matas Tracevskis 1792-09-01 padovanotas Kar. Augusto III-jo priv.*****
Romanavos dv.* Onuškio   Tomas Malijauskas iki 1940 m.  
Romancai Zarasų raj. Utenos Vadišiai 20 a. pr. įkurta dvarvietė
      H.Ramanauskienė (Vadišytė) su vyru   atgavo tėvų sodybą
Romantiškė Vilkaviškis Vilkaviškio Zielenievskis Stanislovas 1919-1939  
Ronbaniai   Biržų Ryba Jonas 1919-1939  
Ropiškio Kupiškio   Jonas Aloyzas Petras***** 1789-07-07 paveldėjo
Ros   Vilkaviškio Galeris (Galler) Joakimas 1919-1939  
Rostkoščyzna   Vilkaviškio Florianavičius Antanas 1919-1939  
Rotkovščysna Ukmergė Ukmergės Ušulpevičius Romualdas 1919-1939  
Rozalimas Rozalimas Panevėžio  Bistramienė Karolina  1919-1939  
Rubežaičiai Telšiai Telšių Sokolovskis Antanas 1919-1939  
Ručiūnai (Rudžionys} **** Jonavos   Samuelis Jonas Čėsna, Mikalojaus s. 1693 tėvoninį Ručiūnų (Rudžionių) dvarą paliko savo sūnums: Samueliui, Andriui ir Jonui, o sau - Maišiagalką

Samuelis Čėsna, Samuelio s.

1730 paveldėtą tėvoninį Ručiūnų (Rudžionių) dvarą užstatė Lenkijos kariuomenės poručikui Juozui Gineikai (Ginejko)
Rudamina     Skorulskiai nuo 16 a.  
      Masalskiai nuo 1576 1592 m. Grigalius ir Marija pastatė pirmąją bažnyčią
      Turčinavičiai, Mykalojus Sušickis 1745-1765 pastatė rūmus, perstatė bažnyčią
      naujas šeimininkas 2008 valdo
Rudausiai I Papilė Šiaulių Charmanskis Zigmundas  1919-1939  
Rudausiai II Papilė Šiaulių Mackevičiūtė Vincenta 1919-1939  
Rudelė Panevėžys Panevėžio Okuličius (Okulicz) Juozas 1919-1939  
Rūkla Jonava Kauno Šletinskienė Marija 1919-1939  
Rumeikiai     Daugaila 1919-1939  
Rupeikiai Seda Mažeikių Gadonas Ignacas ir Mykolas 1919-1939  
Rusteikiai Akmenės   Adomas Ambrozijaitis Žutautas***** 1674-08-23 teismo dok. nurodyta
Rutkė Krekenava Panevėžio Kareiva Ignas 1919-1939  
Rutkiškė Vilkaviškis Vilkaviškio Čachovskis Boleslovas 1919-1939  
Ruvelė Kuršėnai Šiaulių Labanauskis Jonas 1919-1939  
Ruvniai Biržai Biržų Ordyniecas Stanislovas 1919-1939  
Ruzgiai Mažeikiai Mažeikių Hoelzermann Borisas 1919-1939  
Ružeikiai Pagirė UKmergės Šalavkovienė Eleonora 1919-1939  
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

* Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)
** "Pasižvalgymai po Vilnių" *** "Pasižvalgymai po Vilnių"
**** Žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr.1
***** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018 blue